FANDOM


Es nostro Sant Antoni fa festa
sa gent acudex tota xalesta
per celebrà una bòna torrada
entre botifarrons y vi de potada.
A sa Pobbla y Manacò hêm d’anà
a veura es dimònis corre y botà
un bon tros de penxeta no pod faltà
y mólt manco s’espinagada no tastà.
Entre ximbombas y xeremías
cantarêm glòsas y poesías
menjarêm, bourêm y riurêm
mentras es nostros còs agontêm.
Vénga fog, fum y mólt de caliu
que no quédi cap dimòni viu
acabàda sa festa tots anirêm
a ca nostra axí com podrêm.
Que vêgi es nostro San Antoni
dexand·li un bon testimòni
qu’aquesta festa mallorquína