FANDOM


GLÒSA MALLORQUINA
Desgraciad de pecadó
que va de perdonavidas
si se pênsa tení sa rahó
y se destapa emb mentidas
Missa de três y altà fumad
y es mallorquíns agontand
emb el Bisbe ben devant
lo qu’un catalanista ha predicad
Qu’enlloc de fé et sermó
fa lo que Barselona manda
de Cataluña fa propaganda
y umpl la Sèu d’òus es Rettó
Que per manca de personal
o per no tení rês milló,
señó Bisbe, y axò fa mal,
a n’es pobble heu fet falló
Rettó Tòni Dóls, ¡Vaja imatge!
Jo som mallorquí y salad
Garàu ês es méu llinatge
y que Déu m’hagi perdonad
Escrita emb sa nostra LLengo
p’En Toméu Garàu y En Guiem Amengual