FANDOM


GLÒSA MALLORQUINA
Sant Antòni no creguêu
que sou a cataluña
ês Mallorca que fa bulla
escoltàu sa nostra veu
Sant Honorat carregad
de sobrassadas y tayadas
aquí ni ha de torradas
y de ví, cualcún de gat
Sant Sebastià convidad
fa’s darrés fogueróns
y tasta ‘s botifarróns
qui n’ha duyt o n’ha torrad
Y per acabà sa festa
ví y herbas a volê
p’es qui tòca sa ximbómba
y qui canta tenga alê
Sant Antòni de Viana
som vengud a beneí
aquest vèrro mallorquí
y sa trutja catalana
Y si va bé sa ventrada
vos duré un porcellêt
ben pelad y escorxadêt
y rostid qu’ês com m’agrada