FANDOM


Quin valent d’aquí serà
es que sabrà rebassà
sa mal’herba catalana
que a Mallorca s’ha sembrada
Aquell pagês mallorquí
que vol sembrà lo d’aquí
se tròba emb s’oposissió
d’aquell que a Mallorca ês traydó
Té títul de català
ja li basta per enseñà
lo qu’ets al•lots pòren “parlà”
ni mallorquí ni castellà.
Alèrta emb sos “camperols”
dins s’escòla emb picarols
que miran còma betzols
a n’es nins com a caragols.
Un mèstre lo qu’ha de fé
si ês d’escòla y no sabaté
ês no adottrinà ets al•lots
emb sa “llengua” d’ets endiots
Sa bandéra rebassada
d’es séu réyne d’Aragó
p’ es català rossegada
a Mallorca fa pudó
Sa llengo que més m’agrada
ni ês dólsa ni ês salada
m’estim més qu’estigui ben tayada
y emb tàparas trempada
A Mallorca quéda gent
per defensà lo nostro
d’un catalanisme prepotent
que robàu lo que no’s vostro.
Díuen que “ja tens pròu”
emb sa “llengua” catalana
per dinà un cuarot de bròu
per sopà un plat de gana
Y tu si éts mallorquí
¿Pêrque desprecías lo de d’aquí?
Si tu vols “s’independènci”
fé com han fet a Valènci
que ténen per llengo pròpi
sa qu’ês sa séva: es valensià
y aquí tenim es mallorquí
“no català” ni barseloní
tenim es Baléà.
Que t’enseñin bé s’Històri
qu’ells no vòlen recordà
No hey’vía Cataluña ni català
y aquí se xerrava emb mallorquí