FANDOM


PATRIA MALLORQUINA. (Escrita y musicada per Dª María Sabater Gerli, a l’añ 1886)
I
Quina tèrra tan bella n´es Mallorca
Per mi no hi ha n´el mon més que sa Roca.
Patria si jo´et dexava qualque die
Se cèrt que de sa pena (Estribillo)
Que de sa pena´m moriria.
Lluñ d´aquesta claro que tant he vista
Sa vida a un altre lloc seria trista.
(Estribillo)
 

II
Com estim jo es pla y sa muntaña
Com m´encisa la ma per sempre blava
(Estribillo)
 

Quand ets aucells anuncian un nòu die
Sent es seu cantic dols que´m dona vida
(Estribillo)
 

III
Sa claró enlluèrnan ets uys, sa brisa es tènre
La ma jugua a sas plajas emb s´arena
(Estribillo)
 

Sols mos guía es teu bé, tèrra’stimada
Per sempre seras tu nostra añoransa
(Estribillo)
IV
(Bis 1ª estrofa)