FANDOM


El baléarisme ês un mèdi d'espresió ciutadana que té còma objettius prioritaris sa divulgació, defènsa y presservació de sa identidat, cultura y llengo de Baléàs.

Està regid bax sas coordenadas que marca sa personalidat baléà, fomentadas emb s'històri, sa llengo y cultura pròpis de sa nòstra Comunidat.

Ferà feyna per sa recuperació de sa conciènci identitari d'es Pobble Baléà, que fagi que sa sumisió política, llingüística y cultural de cap a altres pobbles, no se convertêsquiga en es futur, emb una única sortida per es ciutadans de Baléàs.

Entenguend quin ês sentiment majoritari d'es Pobble Baléà, pugnarà per es reconoxement oficial de sa Llengo Baléà. Duguend a terme divèrsas iniciativas políticas y ciutadanas, que vajan orientadas a sa concienciació d'es divèrsos organismes polítics, y llingüístics internacionals.

Defensarà es final d'es procés de catalanisació y castellanisació que s'està duguend a terme dins de sa Universidat, col.lègids, organismes oficials y mèdis de comunicació de sas nostras illas.

Eggigêx sa derogació de s'artícul 3é de s'Estatut d'Autonomía de sas Baléàs y de todas sas lleys derivadas d'éll.

Seguirà es dictads llingüístics d'es I Congrés de Filología Baléà de 1993 y de s'Acadèmi de sa Llengo Baléà, única institució que vela actualment per sa personalidat y idiosincraci de sa Llengo Baléà.